Close

District Tehsildar

Sl.no Name of the Taluk Name of the Officer Email Contact Number
                    1 Chikkaballapura Anil Kumar tah.cbpur@gmail.com 08156-272564/ 9900545916  
                    2 Chintamani Sudarshan tah.chp@gmail.com 08154-252164/8884521650
                    3 Shidlaghatta Swami Gowda tah.sdg@gmail.com 08158-286275/9900132130
                   4 Gauribidanuru Mahesh Pathri tah.gwb@gmail.com 08155-286451/8296517144
                   5 Bagepalli Prashanth Patil tah.bgp@gmail.com 08150-282225/8105999707
                   6 Gudibande Manish tah.gbanda@gmail.com 08156-261024/9900982706
                   7 Manchenahalli Venkatesh   9611772371 
                   8 Cheluru Prashanth Patil