Close

13ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನಾಚರಣೆ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ “ಮತದಾನಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡುವೆ”.  – ಮತದಾರರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ  

  • ಯಾವುದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ

ಜಿಲ್ಹೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ನೋಟ

Deputy Commissioner Chikkaballapura
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀ . ನಾಗರಾಜ ಎನ್. ಎಂ. , ಭಾ.ಆ.ಸೇ,
Covid19