Close

13ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನಾಚರಣೆ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ “ಮತದಾನಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡುವೆ”.  – ಮತದಾರರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ  

ಜಿಲ್ಹೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ನೋಟ

Deputy Commissioner
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಪಿ.ಎನ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ
Covid19