Close

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ದಿನನಿತ್ಯದ ವೆಚ್ಚದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್: ಕರ್ನಾಟಕ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ 2023

ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚು ೧೩೯-ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಕ್ರ.ಸಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು 02-05-2023 05-05-2023 06-05-2023
1 ಸಿ.ಆರ್.ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ (ZP) ಜನತಾ ದಳ(ಜಾತ್ಯಾತೀತ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
2 ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಾಬು.ಕೆ. ಬಹುಜನ್ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
3 ಡಾ. ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಶಶಿಧರ ಕುಮಾರ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
4 N ಎನ್.ಹೆಚ್.ಶಿವಶಂಕರರೆಡ್ಡಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
5 ಸೈಯದ್ ನಾಸಿರ್ ಅಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
6 ಸಿ.ಎನ್.ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಗತಿ ಪಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
7 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಯಕ.ಬಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಾರ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
8 ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಿ.ವಿ (ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
9 ಡಾ.ಕೆಂಪರಾಜು.ಕೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
10 ನಸುರುಲ್ಲಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
11 ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
12 ಪುಟ್ಟ ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
13 ಕೆ.ಪುಟ್ಟ ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
14 ಕೆ.ಹೆಚ್.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡ (KHP) ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
15 ಜಿ.ಎನ್.ರವಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
16 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್.ಎನ್.ಆರ್. ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
17 ಶಶಿಕುಮಾರ್.ಸಿ.ಎಲ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
18 N ಎನ್.ಹನುಮಂತ ನಾಯಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      

 

ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚು ೧೪೦-ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ
ಕ್ರ.ಸಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು 03-05-2023 05-05-2023 09-05-2023
1 ಡಾ|| ಎ. ಅನಿಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟ್) ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
2 ಡಾ|| ಮಧು ಸೀತಪ್ಪ ಆಮ್‌ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ        
3 ಸಿ. ಮುನಿರಾಜು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
4 ಟಿ. ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ (ಸಾಯಿ) ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
5 ಎಸ್.ಎನ್. ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ (ಚಿನ್ನಕಾಯಲಪಲ್ಲಿ) ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
6 ಸಿ. ಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಗತಿ ಪಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
7 ಸಿ. ತಿಪ್ಪನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ        
8

ರಾಜೇಶ್‌. ಡಿ.ವಿ (ಉಪೇಂದ್ರರಾಜು)

ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಾರ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
9 ಅರುಣ. ಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
10 ಎಸ್.ಎನ್. ಗೋವಿಂದರೆಡ್ಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
11 ನರೇಂದ್ರ. ಎ. ಎನ್‌. ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
12 ಮಿಥುನ್‌ ರೆಡ್ಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
13

ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಚಾರ್‌ (ಮಿಟ್ಟೇಮರಿ)

ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
14 ಶ್ರೀರಾಮ. ಜಿ.ವಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
15 ಹರೀಶ. ಎಂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ        

 

ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚು ೧೪೧-ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
ಕ್ರ.ಸಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು 05-05-2023 05-05-2023 06-05-2023
1 ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
2 ಪಿಳ್ಳ ಆಂಜಿನಪ್ಪ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
3 ಕೆ.ಪಿ.ಬಚ್ಚೇ‌ ಗೌಡ ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
4 ಡಾ.ಎಂ.ಎಂ.ಭಾಷಾ ನಂದಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
5 ಡಾ|| ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
6 ಆಂಜಿನಪ್ಪ.ಪಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
7 ಬಿ.ಕೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರೌಟೀಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಇಂಡಿಯಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
8 ಅಲ್ತಾಫ್ ಅಹಮದ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
9 ಚಂದ್ರಶೇಖರ್.ಹೆಚ್.ಸಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
10 ಟಿ.ವೆಂಕಟ ಶಿವುಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
11 ಸುಧಾಕರ್ .ಎನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
12 ಸೈಯದ್ ಅಮಾನುಲ್ಲಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      

 

ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚು ೧೪೨-ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ
ಕ್ರ.ಸಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು 02-05-2023 05-05-2023 09-05-2023
1 ಬಿ ಯಸ್ ಮೌಲಾಜಾನ್ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
2 ಬಿ.ಎನ್. ರವಿಕುಮಾರ್ ಜನತಾ ದಳ(ಜಾತ್ಯಾತೀತ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
3 ಬಿ.ವಿ. ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
4 ಸೀಕಲ್ ರಾಮಚಂದ್ರಗೌಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
5 ಮಳ್ಳೂರು ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಬಹುಜನ್ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
6 ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಸುಂಡ್ರಹಳ್ಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
7 ದೇವಪ್ಪ.ವಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾಜ ದಳ (ನೋಂ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
8

ಪುಟ್ಟು ಆಂಜಿನಪ್ಪ

ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
9 ನಂಜಪ್ಪ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
10 ಬಾಲಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
11 ಬೈರೇಗೌಡ ವೆಂಕಟಶಾಮಪ್ಪ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
12 ಶ್ರೀನಾಥ. A ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
13

ಎಸ್.ಎ, ಸೈಯದ ಗೌಸ್

ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
14 ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೆಚ್. ಆರ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      

 

 

ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚು ೧೪೩-ಚಿಂತಾಮಣಿ
ಕ್ರ.ಸಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು 02-05-2023 05-05-2023 09-05-2023
1 ಜೆ.ಕೆ. ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಜನತಾದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
2 ಪಿ.ವಿ. ನಾಗಪ್ಪ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
3 ಸಿ. ಬೈರೆಡ್ಡಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
4 ಜಿ.ಎನ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಗೋಪಿ) ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
5 ಡಾ|| ಎಂ.ಸಿ. ಸುಧಾಕರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
6 ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ. ಎಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
7 ಸೈಯದ್ ಅಲೀಂ ಪಾಷ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೇಬರ್ ಪಾರ್ಟಿ (ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುಲೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
8 ಕ್ರಿಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ. ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
9 N.C. ಕ್ರಿಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
10 ಸುಧಾಕರ. ಆರ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ      
11 ಹಿದಾಯತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ