Close

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು

Filter Scheme category wise

ಫಿಲ್ಟರ್

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು

ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾಲತಾಣ ಯೋಜನಾ ವಿವರಗಳು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ http://end2endmgnrega.in/Forms/login/frmlogin.aspx ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಅಭಿಯಾನ http://rdpr.kar.nic.in/nrlm.asp ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ http://rdpr.kar.nic.in/rural_water.asp 13ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು http://rdpr.kar.nic.in/13fcpri.asp ಸ್ವಚ್ಚ ಭಾರತ ಮಿಷನ್ http://rdpr.kar.nic.in/nba.asp ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃಧ್ದಿ ಅನುದಾನ http://rdpr.kar.nic.in/brgf.asp ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಶಕ್ತಿಕರಣ ಅಭಿಯಾನ http://rdpr.kar.nic.in/rgpsa.asp ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ http://rdpr.kar.nic.in/wgdp.asp  ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೈವಾನಿಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ http://rdpr.kar.nic.in/biogas.asp  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ http://rdpr.kar.nic.in/pmgsy.asp

ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕ: 03/08/2018