Close

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
೨೦೨೨-೨೩ ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯಮ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಜನೆಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಉಪಕರಣಗಳು / ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ .
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ  2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
 ಸುಧಾರಿತ ಉಪಕರಣಗಳು / ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು  ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
19/09/2022 31/10/2022 ನೋಟ (204 KB)
ಆರ್ಕೈವ್