ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಜಿಲ್ಲಾ ಖನಿಜ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ , ಕರ್ನಾಟಕ

ಜಿಲ್ಲಾ ಖನಿಜ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ , ಕರ್ನಾಟಕ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

19/07/2019 30/12/2019
ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರೀಕ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿರುವ ನಿವೇಶನಗಳ ವಿವರಗಳು 

ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರೀಕ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿರುವ ನಿವೇಶನಗಳ ವಿವರಗಳು 

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

17/07/2019 30/12/2019
ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ 2ನೇ ಹಂತ, ಕುಡುಮಲಕುಂಟೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ುದ್ದಿಮೆದಾರರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಖಾಲಿ ಪ್ಲಾಟುಗಳ ವಿವರ

ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ 2ನೇ ಹಂತ, ಕುಡುಮಲಕುಂಟೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ುದ್ದಿಮೆದಾರರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಖಾಲಿ ಪ್ಲಾಟುಗಳ ವಿವರ

16/07/2019 31/07/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (45 KB)
ಕೃಷಿಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸೈನಿಕ / ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಅರ್ಜಿ
ಕೃಷಿಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸೈನಿಕ / ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಅರ್ಜಿ
16/07/2019 30/09/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (340 KB)
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ: ೨೦೧೯-೨೦ ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಖರೀದಿಸಲು ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ: ೨೦೧೯-೨೦ ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಖರೀದಿಸಲು ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ 

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ : http://dpchaveri.nic.in/tourism_chkblr/

12/07/2019 11/08/2019
ಆರ್ಕೈವ್