ಟೆಂಡರ್

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ 3ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು (THIRD PARTY ) ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಕೊಳ್ಳಲು ಟೆಂಡರ್  ಅಧಿಸೂಚನೆ 

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ 3ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು (THIRD PARTY) ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ನೇಮಕ
ಮಾಡಕೊಳ್ಳಲು ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ 

11/02/2019 25/02/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (7 MB)
ಆರ್ಕೈವ್