Close

ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೃತ್ತಿಪರರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಂದರ್ಶನ ಅಂಕಗಳ ಹೇಳಿಕೆ (ಕ್ರೋಢೀಕರಣ)

ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೃತ್ತಿಪರರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಂದರ್ಶನ ಅಂಕಗಳ ಹೇಳಿಕೆ (ಕ್ರೋಢೀಕರಣ)
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೃತ್ತಿಪರರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಂದರ್ಶನ ಅಂಕಗಳ ಹೇಳಿಕೆ (ಕ್ರೋಢೀಕರಣ)
ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೃತ್ತಿಪರರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಂದರ್ಶನ ಅಂಕಗಳ ಹೇಳಿಕೆ (ಕ್ರೋಢೀಕರಣ)
27/07/2023 27/11/2023 ನೋಟ (2 MB)