Close

ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಇ-ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ನೇಮಕಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ

ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಇ-ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ನೇಮಕಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಇ-ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ನೇಮಕಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ

ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಇ-ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ನೇಮಕಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ 2018-19.

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

24/11/2018 07/12/2018 ನೋಟ (160 KB)