Close

ರಾಷ್ಟೀಯ ಅರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ೨೦೨೦-೨೧ ಸಾಲಿನ ಇ-ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆ ನೇಮಕಾತಿ (ಗೌರವಧನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ)

ರಾಷ್ಟೀಯ ಅರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ೨೦೨೦-೨೧ ಸಾಲಿನ ಇ-ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆ ನೇಮಕಾತಿ (ಗೌರವಧನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ)
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ರಾಷ್ಟೀಯ ಅರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ೨೦೨೦-೨೧ ಸಾಲಿನ ಇ-ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆ ನೇಮಕಾತಿ (ಗೌರವಧನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ)

ರಾಷ್ಟೀಯ ಅರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ೨೦೨೦-೨೧ ಸಾಲಿನ ಇ-ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆ ನೇಮಕಾತಿ (ಗೌರವಧನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ)

ದಿನಾಂಕ: ೦೭.೧೧.೨೦೨೦ ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಅರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಸಂಧರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

02/11/2020 07/11/2020 ನೋಟ (469 KB)