Close

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ: ೨೦೧೯-೨೦ ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಖರೀದಿಸಲು ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ: ೨೦೧೯-೨೦ ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಖರೀದಿಸಲು ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ: ೨೦೧೯-೨೦ ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಖರೀದಿಸಲು ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ: ೨೦೧೯-೨೦ ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಖರೀದಿಸಲು ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ 

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ : http://dpchaveri.nic.in/tourism_chkblr/

12/07/2019 11/08/2019