Close

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಯ್ದಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ.

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಯ್ದಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ.
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಯ್ದಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ.

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಯ್ದಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ.

ಲಿಂಕ್:ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
11/06/2019 30/06/2019 ನೋಟ (444 KB)