Close

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೋವೆಟಿವ್ ಮೆನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ)

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೋವೆಟಿವ್ ಮೆನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ)
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೋವೆಟಿವ್ ಮೆನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ)

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೋವೆಟಿವ್ ಮೆನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ) 2018-19.

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

17/11/2018 01/12/2018 ನೋಟ (673 KB)