Close

ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಫೀಡರ್‌ ನ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು 35 ಗ್ರಾಮಗಳ 92-28 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮ ನಿರ್ಧರಣಾ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು

ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಫೀಡರ್‌ ನ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು 35 ಗ್ರಾಮಗಳ 92-28 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮ ನಿರ್ಧರಣಾ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಫೀಡರ್‌ ನ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು 35 ಗ್ರಾಮಗಳ 92-28 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮ ನಿರ್ಧರಣಾ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು

ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಫೀಡರ್‌ ನ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು 35 ಗ್ರಾಮಗಳ 92-28 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮ ನಿರ್ಧರಣಾ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು

15/07/2021 21/12/2021 ನೋಟ (1 MB)