Close

ಗಾಂಧಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ತಜ್ಞರನ್ನು QCBS ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಗಾಂಧಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ತಜ್ಞರನ್ನು QCBS ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಗಾಂಧಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ತಜ್ಞರನ್ನು QCBS ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಗಾಂಧಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ತಜ್ಞರನ್ನು QCBS ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೋಟೇಶನ್ ಕರೆದು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2018-19.

12/12/2018 29/12/2018 ನೋಟ (724 KB)