Close

ಒಪ್ಪಂದದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಖನಿಜ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕೋಶದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರರಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

ಒಪ್ಪಂದದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಖನಿಜ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕೋಶದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರರಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಒಪ್ಪಂದದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಖನಿಜ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕೋಶದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರರಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ
ಒಪ್ಪಂದದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಖನಿಜ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕೋಶದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರರಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 
25/07/2019 05/08/2019 ನೋಟ (433 KB)