Close

ಎನ್‌ಎಚ್‌ಎಂ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬಿಜಿ, ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಂಟಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

ಎನ್‌ಎಚ್‌ಎಂ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬಿಜಿ, ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಂಟಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಎನ್‌ಎಚ್‌ಎಂ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬಿಜಿ, ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಂಟಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

ಎನ್‌ಎಚ್‌ಎಂ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬಿಜಿ, ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಂಟಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ. ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಇದ್ದರೆ, 30.06.2020 ತಾರೀಖುನೊಳಗೆ ಡಿಎಚ್‌ಒ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ರವರ ಕಚೇರಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಬಹದು

22/06/2020 30/06/2020 ನೋಟ (292 KB) OBJECTIONS OF NHM RECRUITMENT (82 KB)