Close

ಇ-ಟೆಂಡರ್‌ಗಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಇ-ಟೆಂಡರ್‌ಗಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಇ-ಟೆಂಡರ್‌ಗಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಇ-ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ 2023-24ರಲ್ಲಿ "ಒಣ ಮೇವು" ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ .
15/02/2024 27/02/2024 ನೋಟ (560 KB)