Close

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9481830992 277118