Close

ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು libraycbpura60@gmail.com 8453237374 275088