Close

ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಚಿಂತಾಮಣಿ ವೃತ್ತ ,ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ lichinthamani@gmail.com 9886538344
ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ವೃತ್ತ ,ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ libagepalli@gmail.com 9964117553
ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಗೌರಿಬಿದನೂರು ವೃತ್ತ ,ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ligbnur@gmail.com 9964117553
ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವೃತ್ತ ,ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ lisidlaghatta@gmail.com 9611919351
ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವೃತ್ತ ,ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ licbpura@gmail.com 9620278339