Close

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ

ವಿಭಾಗ / ಆಫೀಸ್ ಹೆಸರು       4(1)ಬಿ        4(1)ಎ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ

ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ(PDF 426KB)

ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ(PDF 6.4 MB)

ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ 2023-24

ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ 2024-25

 

ಆರ್ಆರ್ ಫೈಲ್ಗಳು(PDF 499KB)
ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಕಚೇರಿ ಎಸಿ ಕಚೇರಿ(PDF 5.37MB) ಎಸಿ ಕಚೇರಿ(PDF 4.87MB)
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಬಕಾರಿ ಅಬಕಾರಿ(PDF 9.53MB)  
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್, ಗೌರಿಬಿದಾನೂರ್ ಕಚೇರಿ ಆರ್ಟಿಐ-ಇಒಗೋ(PDF 5.84MB)  
ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಚೇರಿ ಆರ್ಟಿಐ-ಡಿಎಸ್ಒ(PDF 410KB)  
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಆರ್ಟಿಐ-ಚಿಂತಾಮನಿ(PDF 511KB) ಆರ್ಟಿಐ-ಚಿಂತಾಮನಿಭಾಗ1(7.48MB PDF) ಆರ್ಟಿಐ-ಚಿಂತಾಮನಿಭಾಗ2(7.57MB PDF) ಆರ್ಟಿಐ-ಚಿಂತಾಮನಿಭಾಗ3(7.85MB PDF)
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಆರ್ಟಿಐ-ಕೆಕ್ಲ್ಚರ್(PDF 367KB)  
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಬಿಜಿಎಲ್41ಬಿ(PDF 3.92MB) ಬಿಜಿಎಲ್41ಎ(PDF 22.7MB)
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸಿಕೆಬಿ41ಬಿ(PDF 574KB) ಸಿಕೆಬಿ(PDF 1.80MB)
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ(PDF 666KB)

ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಭಾಗ1(6.23MB PDF)

ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಭಾಗ2(5 MB PDF)

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಗೌರಿಬಿದನೂರು(PDF 814KB) ಗೌರಿಬಿದನೂರು(PDF 8.10 MB)
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ, ಗುಡಿಬಂಡ ಗುಡಿಬಂಡ(PDF 3.11MB) ಗುಡಿಬಂಡ(PDF 3.58MB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಆರೋಗ್ಯ(PDF 1.19MB) ಆರೋಗ್ಯ(PDF 1.61MB)
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಬಿಸಿಡಿ(PDF 114KB)

31-03-2024 ರಂತೆ 4(1)B  

ಬಿಸಿಡಿ(PDF 263KB)

31-03-2024 ರಂತೆ 4(1)A  
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಪಿಸಿಬಿ (PDF ) ಪಿಸಿಬಿ (PDF )
ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ೪(೧)-ಬಿ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ೪(೧)-ಎ
ಆಹಾರ ,ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ

ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ 4(1)B

ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ 4(1)A
ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ಚಿಂತಾಮಣಿ

ಗೌರಿಬಿದನೂರು

ಗುಡಿಬಂಡೆ

ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ

ಡಿ ಡಿ ಆಫೀಸ್

ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ಚಿಂತಾಮಣಿ

ಗೌರಿಬಿದನೂರು

ಗುಡಿಬಂಡೆ

ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ

ಡಿ ಡಿ ಆಫೀಸ್