ಪ್ರಸಿದ್ದರ ಸೂಚಿ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ
ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಸ್​. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿchiefminister[at]karnataka[dot]gov[dot]inಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ
ಶ್ರೀ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಶ್ರವಣ್ ಪಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ,ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ / ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್deo[dot]ckbpur[at]gmail[dot]comಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ ಸಮುಚ್ಚಯ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ - 562101+91-08156-277001

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ
ಶ್ರೀ ಗುರುದತ್ ಹೆಗಡೆ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ,ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿceo-ckbpur-ka[at]nic[dot]inಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ ಸಮುಚ್ಚಯ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ - 562101.+91-08156-277011

ಆರಕ್ಷಕ ಅಧೀಕ್ಷಕ

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ
ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಭಾ.ಪೋ.ಸೇಆರಕ್ಷಕ ಅಧೀಕ್ಷಕspcbpura[at]ksp[dot]gov[dot]inಆರಕ್ಷಕ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ+91-08156-262000

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ
ಡಾ|| ಅರತಿ ಆನಂದ್, ಕ.ಆ.ಸೇಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿdeo[dot]ckbpur[at]gmail[dot]comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ / ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್+91-08156-277003

ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ
ಶ್ರೀ ಬಿ. ಶಿವಸ್ವಾಮಿ, ಕ.ಆ.ಸೇಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗac[dot]cbpur[at]gmail[dot]comಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ+91-08156-272504

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಫರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ
ಶ್ರೀ ಎಂ. ರವಿಶಂಕರ್ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಧಿಕಾರಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿ-ಡಿkarckb[at]nic[dot]inಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ ಸಮುಚ್ಚಯ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ - 562101

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ
ಡಾ|| ಎಂ.ಎಚ್, ನಾಗೇಶ್ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್g[dot]chandrappa555[at]gmail[dot]comಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್,ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ .+91-08156-277013
ಡಾ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿg[dot]chandrappa555[at]gmail[dot]comಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್,ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ .+91-08156-277012
ಡಾ|| ಎಂ.ಎಚ್. ನಾಗೇಶ್ (ಪ್ರಭಾರ)ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿg[dot]chandrappa555[at]gmail[dot]comಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್,ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ .+91-08156-277013