Close

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರವು ತನ್ನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಸ್ಕಂದಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಭೋಗನಂಡಿಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಗನಂದಿಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.