Close

ದಾಖಲೆಗಳು

Filter Document category wise

ಫಿಲ್ಟರ್

ದಾಖಲೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
District At a Glance 2019-20 22/04/2021 ನೋಟ (8 MB)
ಪರ್ಯಾಯ ಕಡತ : ನೋಟ (9 MB)
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ವಿವರ ೨೦೧೯-೨೦೨೦ 22/04/2021 ನೋಟ (8 MB)
ಪರ್ಯಾಯ ಕಡತ : ನೋಟ (9 MB)