Close

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು ಸಂಬಂಧ ಪಡು 
1 ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕರು (ಕಂದಾಯ ಹೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್) ಖಾತೆ, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗಳು, ನೇಮಕಾತಿಗಳು &ಸ್ಥಾಪನೆ ವಿಷಯಗಳು
2 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮುನ್ಶಿ ಮ್ಯಾಗ್ಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ (ನ್ಯಾಯಾಲಯ / ಕಾನೂನು)
3 ಆದಾಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮುನ್ಶಿ
ಭೂಮಿಯ ವಿಷಯಗಳು
4 ಚುನಾವಣೆ  ಚುನಾವಣೆ
5 ಮುಜಾರಾಯ್ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಾದಾಯ ದತ್ತಿಗಳ ಇಲಾಖೆ