Close

ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವರ್ಷವಾರು ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ
ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01 2022 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
02 2022 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಕೋಲಾರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚುನಾವಣೆ – (ನಂ.18 ) – 2021

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
ತಾಲ್ಲೂಕು
ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ
01 ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
02 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
03 ಚಿಂತಾಮಣಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
04 ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
05 ಗುಡಿಬಂಡೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
06 ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
ತಾಲ್ಲೂಕು
ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ
01 ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
02 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
03 ಚಿಂತಾಮಣಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
04 ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
05 ಗುಡಿಬಂಡೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
06 ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ