Close

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

            ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ           ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು      ಸಂಬಂಧ ಪಡು 
1 ಕಂದಾಯ ಹೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಖಾತೆ, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗಳು, ನೇಮಕಾತಿಗಳು &ಸ್ಥಾಪನೆ ವಿಷಯಗಳು
2 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮುನ್ಶಿ ಮ್ಯಾಗ್ಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ (ನ್ಯಾಯಾಲಯ / ಕಾನೂನು)
3 ಆದಾಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮುನ್ಶಿ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಪ್ಪಂದಗಳು
4 ಚುನಾವಣೆ  ಚುನಾವಣೆ
5 ಮುಜಾರಾಯ್ ದೇವಾಲಯಗಳು