Close

ಶ್ರೀಮತಿ ಧನು ರೇಣುಕ. ವಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ - 562101


ಪದನಾಮ : ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ : 08156-277013