Close

ಕಾನೂನು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

  • ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ಸತ್ತ ಸರಕಾರಿ ಸೇವಕರ ಸಂಬಂಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಅನುಕ್ರಮ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಭೇಟಿ: http://www.ejanma.karnataka.gov.in/

ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ ಸಮುಚ್ಚಯ

ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ ಸಮುಚ್ಚಯ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ - 562101.
ಸ್ಥಳ : ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ | ನಗರ : ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 562101