Close

ಎನ್ಎಚ್ಎಂ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಕೆ ಆಯುಷ್ ಎಮ್ ಓ, ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಅರೋಗ್ಯ ಸಂಧರ್ಶಕರು ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

ಎನ್ಎಚ್ಎಂ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಕೆ ಆಯುಷ್ ಎಮ್ ಓ, ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಅರೋಗ್ಯ ಸಂಧರ್ಶಕರು ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಎನ್ಎಚ್ಎಂ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಕೆ ಆಯುಷ್ ಎಮ್ ಓ, ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಅರೋಗ್ಯ ಸಂಧರ್ಶಕರು ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

ಎನ್ಎಚ್ಎಂ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಕೆ ಆಯುಷ್ ಎಮ್ ಓ, ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಅರೋಗ್ಯ ಸಂಧರ್ಶಕರು ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ. ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಇದ್ದರೆ, 10.07.2020 ತಾರೀಖುನೊಳಗೆ ಡಿಎಚ್‌ಒ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ರವರ ಕಚೇರಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಬಹದು.

22/06/2020 10/07/2020 ನೋಟ (454 KB) RBSK MO MERIT LIST (130 KB) OBEJECTION OF TBHV (140 KB)