Close

ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೆಲ್

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೆಲ್
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ 9448185135 277006
ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9945761965 277005